Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 13576 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
37150916120234
 • - Về việc: Cấp và cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện thương mại
 • HÀ VĂN HÙNG
 • - Ngày nộp: 30/12/2016 15:01:14
 • - Ngày tiếp nhận: 30/12/2016 15:01:14
 • - Ngày dự kiến trả: 05/01/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 37150916120234 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
2
371509170804677
 • - Về việc: Cấp đổi GPLX
 • NGUYỄN HUY LƯU (186953236)
 • - Ngày nộp: 21/08/2017 20:37:39
 • - Ngày tiếp nhận: 21/08/2017 20:37:39
 • - Ngày dự kiến trả: 28/08/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 371509170804677 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
3
371509170805478
 • - Về việc: Cấp và cấp lại phù hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải (gồm các loại phù hiệu: xe taxi, xe hợp đồng, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe tải, xe chạy tuyến cố định, xe buýt) (Đối với phương tiện mang biển đăng ký của Nghệ An).1 xe công ten nơ 37C-18554
 • CTTNHH VT BẢO PHÁT
 • - Ngày nộp: 30/08/2017 16:00:54
 • - Ngày tiếp nhận: 30/08/2017 16:00:54
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2017 16:00:54
 • Hồ sơ 371509170805478 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
4
371509170805582
 • - Về việc: Cấp và cấp lại phù hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải (gồm các loại phù hiệu: xe taxi, xe hợp đồng, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe tải, xe chạy tuyến cố định, xe buýt) (Đối với phương tiện mang biển đăng ký của Nghệ An).2 tuyến cố định 37B-02234,02105
 • HTX DV MIỀN TÂY
 • - Ngày nộp: 31/08/2017 07:50:04
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2017 07:50:04
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2017 07:50:04
 • Hồ sơ 371509170805582 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
5
371509170805584
 • - Về việc: Cấp và cấp lại phù hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải (gồm các loại phù hiệu: xe taxi, xe hợp đồng, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe tải, xe chạy tuyến cố định, xe buýt) (Đối với phương tiện mang biển đăng ký của Nghệ An).1 xe đầu kéo 37V-3697,13 xe tải 37S-7937,37C-18300,37V-3764,37C-00254,37S-4125,37C-01283,07640,07482,07833,01282,07692,03062,07820
 • CTTNHH MINH QUANG
 • - Ngày nộp: 31/08/2017 09:15:03
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2017 09:15:03
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2017 09:15:03
 • Hồ sơ 371509170805584 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
6
371509170805585
 • - Về việc: Cấp và cấp lại phù hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải (gồm các loại phù hiệu: xe taxi, xe hợp đồng, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe tải, xe chạy tuyến cố định, xe buýt) (Đối với phương tiện mang biển đăng ký của Nghệ An).1 xe tải 37C-22699
 • HTX DV VT BÌNH MINH
 • - Ngày nộp: 31/08/2017 09:21:15
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2017 09:21:15
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2017 09:21:15
 • Hồ sơ 371509170805585 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
7
371509170805586
 • - Về việc: Cấp và cấp lại phù hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải (gồm các loại phù hiệu: xe taxi, xe hợp đồng, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe tải, xe chạy tuyến cố định, xe buýt) (Đối với phương tiện mang biển đăng ký của Nghệ An).1 xe hợp đồng 37B-01430
 • DNTN THANH HOAN
 • - Ngày nộp: 31/08/2017 09:23:20
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2017 09:23:20
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2017 09:23:20
 • Hồ sơ 371509170805586 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
8
371509170805588
 • - Về việc: Cấp và cấp lại phù hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải (gồm các loại phù hiệu: xe taxi, xe hợp đồng, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe tải, xe chạy tuyến cố định, xe buýt) (Đối với phương tiện mang biển đăng ký của Nghệ An).1 xe tải 37C-22299
 • CTCP THIÊN MINH ĐỨC
 • - Ngày nộp: 31/08/2017 09:38:05
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2017 09:38:05
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2017 09:38:05
 • Hồ sơ 371509170805588 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
9
371509170805589
 • - Về việc: Cấp và cấp lại phù hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải (gồm các loại phù hiệu: xe taxi, xe hợp đồng, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe tải, xe chạy tuyến cố định, xe buýt) (Đối với phương tiện mang biển đăng ký của Nghệ An).1 xe tải 37C-26710
 • HTX DV VT THÀNH TÂM
 • - Ngày nộp: 31/08/2017 09:41:05
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2017 09:41:05
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2017 09:41:05
 • Hồ sơ 371509170805589 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
10
371509170805591
 • - Về việc: Cấp và cấp lại phù hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải (gồm các loại phù hiệu: xe taxi, xe hợp đồng, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe tải, xe chạy tuyến cố định, xe buýt) (Đối với phương tiện mang biển đăng ký của Nghệ An).2 xe tải 37C-14457,14849
 • CTTNHH VÀ DV NHẬT MINH SÔNG HẢI
 • - Ngày nộp: 31/08/2017 10:13:33
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2017 10:13:33
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2017 10:13:33
 • Hồ sơ 371509170805591 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
11
371509170805593
 • - Về việc: Cấp và cấp lại phù hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải (gồm các loại phù hiệu: xe taxi, xe hợp đồng, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe tải, xe chạy tuyến cố định, xe buýt) (Đối với phương tiện mang biển đăng ký của Nghệ An).1 xe đầu kéo 37C-22770
 • HTX DV QUANG MINH
 • - Ngày nộp: 31/08/2017 10:18:33
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2017 10:18:33
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2017 10:18:33
 • Hồ sơ 371509170805593 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
12
371509170805594
 • - Về việc: Cấp và cấp lại phù hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải (gồm các loại phù hiệu: xe taxi, xe hợp đồng, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe tải, xe chạy tuyến cố định, xe buýt) (Đối với phương tiện mang biển đăng ký của Nghệ An).6 xe tải 37C-04539,20102,20141,21552,37S-7692,37C-04819
 • CTCP ĐT XD TRƯỜNG SƠN
 • - Ngày nộp: 31/08/2017 14:08:04
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2017 14:08:04
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2017 14:08:04
 • Hồ sơ 371509170805594 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
13
371509170805595
 • - Về việc: Cấp và cấp lại phù hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải (gồm các loại phù hiệu: xe taxi, xe hợp đồng, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe tải, xe chạy tuyến cố định, xe buýt) (Đối với phương tiện mang biển đăng ký của Nghệ An).1 xe cố định 37B-02192
 • CTCP DL TM HÙNG CÚC
 • - Ngày nộp: 31/08/2017 14:12:08
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2017 14:12:08
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2017 14:12:08
 • Hồ sơ 371509170805595 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
14
371509170805597
 • - Về việc: Cấp và cấp lại phù hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải (gồm các loại phù hiệu: xe taxi, xe hợp đồng, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe tải, xe chạy tuyến cố định, xe buýt) (Đối với phương tiện mang biển đăng ký của Nghệ An).1 xe tải 37C-26676
 • HTX DVVT VÀ TM SÔNG LAM
 • - Ngày nộp: 31/08/2017 14:39:19
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2017 14:39:19
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2017 14:39:19
 • Hồ sơ 371509170805597 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
15
371509170805598
 • - Về việc: Cấp và cấp lại phù hiệu cho xe ô tô kinh doanh vận tải (gồm các loại phù hiệu: xe taxi, xe hợp đồng, xe công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe tải, xe chạy tuyến cố định, xe buýt) (Đối với phương tiện mang biển đăng ký của Nghệ An).1 xe hợp đồng 37B-00044
 • HTX BÌNH MINH
 • - Ngày nộp: 31/08/2017 14:47:14
 • - Ngày tiếp nhận: 31/08/2017 14:47:14
 • - Ngày dự kiến trả: 05/09/2017 14:47:14
 • Hồ sơ 371509170805598 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT