Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 17022 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
37150916120234
 • - Về việc: Cấp và cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện thương mại
 • HÀ VĂN HÙNG
 • - Ngày nộp: 30/12/2016 15:01:14
 • - Ngày tiếp nhận: 30/12/2016 15:01:14
 • - Ngày dự kiến trả: 05/01/2017 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/12/2016 14:11:15
 • Hồ sơ 37150916120234 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
2
371017171000770
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • CHU VĂN SỸ
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 17:00:26
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 17:00:26
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 17:00:34
 • Hồ sơ 371017171000770 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Diễn Lâm
3
371017171000769
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • THJAIS THỊ QUÝ
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 16:58:20
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 16:58:20
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:58:29
 • Hồ sơ 371017171000769 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Diễn Lâm
4
373248171023033
 • - Về việc: Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 • VŨ THỊ HUYỀN (186739854)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 16:51:47
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 16:51:47
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:52:39
 • Hồ sơ 373248171023033 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ UBND Huyện Quỳnh Lưu
5
373248171023032
 • - Về việc: Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 • NGUYỄN THỊ TÂN (174017134)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 16:46:41
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 16:46:41
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:46:57
 • Hồ sơ 373248171023032 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ UBND Huyện Quỳnh Lưu
6
373248171023031
 • - Về việc: Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 • TRẦN VĂN TẬP
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 16:43:48
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 16:43:48
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:44:18
 • Hồ sơ 373248171023031 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ UBND Huyện Quỳnh Lưu
7
373248171023029
 • - Về việc: Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 • HOÀNG QUỐC THƯỜNG (182226910)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 16:27:49
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 16:27:49
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:28:45
 • Hồ sơ 373248171023029 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ UBND Huyện Quỳnh Lưu
8
371509171008110
 • - Về việc: Cấp và cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện thương mại 1 xe liên vận 37A-24700 (Đối với PT phi TM và PTTM phục vụ công trình, dự án trên lãnh thổ Lào).
 • CTCP KD TH ĐẠI LỢI
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 08:52:53
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 08:52:53
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 08:52:53
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:33:01
 • Hồ sơ 371509171008110 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
9
371509171008111
 • - Về việc: Cấp và cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện thương mại2 xe liên vận 37C-27049,37R -01766 (Đối với PT phi TM và PTTM phục vụ công trình, dự án trên lãnh thổ Lào).
 • CTTNHH XNK ASEAN HM
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 08:54:14
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 08:54:14
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 08:54:14
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:32:50
 • Hồ sơ 371509171008111 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
10
371509171008114
 • - Về việc: Cấp và cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện thương mại 1 xe liên vận 37C-27161 (Đối với PT phi TM và PTTM phục vụ công trình, dự án trên lãnh thổ Lào).
 • HTX HÀNH KHÁCH NGHỆ AN
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 08:59:53
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 08:59:53
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 08:59:53
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:32:28
 • Hồ sơ 371509171008114 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
11
371509171008115
 • - Về việc: Cấp và cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện thương mại 1 xe liên vận 37A-27342 (Đối với PT phi TM và PTTM phục vụ công trình, dự án trên lãnh thổ Lào).
 • NGÔ THỊ THÚY NHÂN
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 09:01:03
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 09:01:03
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 09:01:03
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:32:00
 • Hồ sơ 371509171008115 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
12
371509171008116
 • - Về việc: Cấp và cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện thương mại 4 xe liên vận 37S-5230,37V-1567,37C-11176,37R-00624 (Đối với PT phi TM và PTTM phục vụ công trình, dự án trên lãnh thổ Lào).
 • HTX DV HÀNH KHÁCH
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 09:13:43
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 09:13:43
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 09:13:43
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:31:27
 • Hồ sơ 371509171008116 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
13
371509171008119
 • - Về việc: Cấp và cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện thương mại 38A-07121 (Đối với PT phi TM và PTTM phục vụ công trình, dự án trên lãnh thổ Lào).
 • TRANG TRẠI BÒ SỮA HÀ TĨNH
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 09:21:11
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 09:21:11
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 09:21:11
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:31:07
 • Hồ sơ 371509171008119 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
14
371509171008121
 • - Về việc: Cấp và cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện thương mại 1 xe liên vận 37C-20044 (Đối với PT phi TM và PTTM phục vụ công trình, dự án trên lãnh thổ Lào).
 • CTTNHH 1 TV LÂM SẢN MINH TUẤN
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:09:21
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:09:21
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 10:09:21
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:30:27
 • Hồ sơ 371509171008121 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT
15
371509171008122
 • - Về việc: Cấp và cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện thương mại 1 xe liên vận 37C-22038 (Đối với PT phi TM và PTTM phục vụ công trình, dự án trên lãnh thổ Lào).
 • PHẠM VĂN TƯ
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:10:30
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:10:30
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 10:10:30
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 15:29:45
 • Hồ sơ 371509171008122 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN & TKQ Sở GTVT