Tìm thấy 3969 thủ tục

Mức độ 2
Cấp phép xây dựng công trình biển quảng cáo
Mức độ 2
Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hoặc hạng mục công trình đưa vào sử dụng đối với các dự án đầu tư trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
Mức độ 2
Thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
Mức độ 2
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình hoặc công trình đưa vào sử dụng
Mức độ 2
Cấp Giấy phép quy hoạch xây dựng cho các dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ
Mức độ 2
Cấp chứng chỉ quy hoạch
Mức độ 2
Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch phân khu xây dựng các Khu chức năng trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, quy hoạch tổng mặt bằng, định vị công trình (đối với dự án có vị trí nằm trong khu vực đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc đã được phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng)
Mức độ 2
Thẩm định hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, quy hoạch tổng mặt bằng, định vị công trình (đối với dự án có vị trí nằm trong khu vực chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc chưa được phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng hoặc đã phê duyệt nhưng cần điều chỉnh)
Mức độ 2
Thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, quy hoạch tổng mặt bằng, định vị công trình trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
Mức độ 2
Xác nhận các công trình đã xây dựng trên đất cho các doanh nghiệp đầu tư trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
Mức độ 2
Thủ tục cấp phép xây dựng đối với trường hợp sữa chữa cải tạo
Mức độ 3
Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường các dự án đầu tư trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
Mức độ 2
Giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu kinh tế Đông Nam (Đối với dự án do Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam giao lại đất, cho thuê đất)
Mức độ 2
Giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và các doanh nghiệp thuê lại, nhận chuyển nhượng của các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.
Loading...