Tìm thấy 3969 thủ tục

Mức độ 2
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Mức độ 2
Giãn tiến độ đầu tư
Mức độ 2
Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
Mức độ 2
Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 2
Thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 2
Thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa vào khai thác, vận hành.
Mức độ 2
Thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ và không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận ĐKĐT đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
Mức độ 2
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy đối với các dự án đầu tư trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
Mức độ 2
Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (Đối với công trình thuộc diện phải thẩm định) trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
Mức độ 2
Thẩm định thiết kế kỹ thuật( Thiết kế bản vẽ thi công) để Chủ đầu tư phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư đối với dự án đầu tư vào các KCN của tỉnh và KKT Đông Nam Nghệ An
Mức độ 2
Thủ tục điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng
Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc dự án
Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho các công trình trong khu kinh tế để giám sát việc xây dựng theo đúng giấy phép xây dựng đã cấp
Mức độ 2
Cấp giấy phép xây dựng cho các công trình quảng cáo trong khu kinh tế để giám sát việc xây dựng theo đúng giấy phép xây dựng đã cấp
Loading...