Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 lệ phí sẽ được thanh toán trực tiếp cho cơ quan giải quyết.

Tìm thấy 978 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
976
Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
977
Cấp giấy phép xây dựng tạm
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
978
Điều chỉnh giấy phép xây dựng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng